top of page

Blog.

FINQUESTO

Wij vinden persoonlijke betrokkenheid enorm belangrijk. Een groot deel van onze klanten is daarom al vele jaren bij ons en beveelt ons van harte aan. Deze betrokkenheid is voor ons het belangrijkste uitgangspunt en daarom zorgen we er graag voor je dat je regelmatig op de hoogte bent van belangrijke nieuwsfeiten en ondernemerstips.

Reading a Book_edited.png
  • Rogier van Finquesto

Onze 4 pijlers van Advies

Wellicht heb je het onderstaande boek al wel eens gelezen. 'Simple Numbers, Straight Talk, Big Profits!' Het boek is een aantal jaren geleden geschreven door een vooraanstaand Amerikaans accountantskantoor Het is voor onze dé basis voor onze advisering aan onze cliënten. Het boek en ook onze werkwijze gaat om drie heldere en duidelijke kengetallen (KPI). Deze monitoren wij vanuit onze Dashboards, Administratie en rapportage software; Cashflow, Winstmarge en efficiëntie (omzet) op de inzet/loonkosten van jouw onderneming. We hebben deze 3 kengetallen zelf nog aangevuld met een vierde belangrijk kengetal en dat is de stip aan de horizon.

Waarom we voor deze pijlers gekozen hebben en hoe we deze inzetten leg ik je graag uit in deze Blog. Het zijn voor ons dé belangrijkste pijlers in ons "aanvalsplan" voor jouw onderneming en helpen je keer op keer op alle onderdelen te maximaliseren.


Kengetal #1

Winst


De belangrijkste vraag die je bij het starten van jouw onderneming je waarschijnlijk hebt afgevraagd is "Waarom bij je eigenlijk ondernemer geworden?". De meeste ondernemers zullen dit uit het idee hebben gedaan om vrij te willen zijn en een goed of beter leven te krijgen. Dit wordt door de ondernemer dan vaak aangevuld met een verbetering van de financiële ruimte, dus meer geld om van te leven en vaak zit er ook nog een persoonlijke drive in; "Een betere verdeling tussen werk en privé. We kunnen eigenlijk wel zeggen dat je niet ondernemer bent geworden voor een hoge omzet waar je onder de streep niets aan overhoudt en aan het einde van het jaar hard gewerkt hebt zonder enig resultaat.

Daarom hanteren wij in onze advisering een duidelijke stelregel "De focus op omzet wordt gedreven door zelfverrijking/verheerlijking. Het is een prestige getal maar zegt helemaal niets over de (financiële) gezondheid van jouw onderneming. De marge over jouw product of dienst dát bepaald in de essentie de gezondheid van jouw onderneming. Wanneer je dat onder de knie hebt of wanneer wij daar nog wat voor je moeten bijsturen levert je dat onder de streep meer op dat een hoge omzet.

Daarom coachen wij ondernemers naar een gezonde winstmarge. Voor veel ondernemers ligt deze in de bandbreedte tussen de 25 en 30%. Echter kijken we ook wat gangbaar is in jouw branche Samen met je bepalen we aan welke knoppen we moeten draaien om uiteindelijk de ideale winstmarge te krijgen waar jouw onderneming blaakt van gezondheid.


Kengetal #2

Cashflow


Bij het beheren van de cashflow worden veel ondernemers snel angstig. Je moet als ondernemer van alles betalen, je leveranciers, het Gas en Water, verzekeringen en je boekhouder. We zijn er dan ook stellig van overtuigd dat de basis van het bekijken van de ontwikkelingen van jouw cashflow moet zijn dat in de Cashflow eigenlijk de enige échte waarheid zit in je boekhouding. Wil je elk jaar je winst laten groeien dan hoort dan zonder meer een gezonde cashflow bij.

Ook hiervoor hanteren wij voor het gros van de ondernemingen een heel eenvoudige stelregel "Zorg er voor dat het banksaldo minimaal 2 maanden aan operationele vaste kosten dekt."


Dit is natuurlijk een stelregel en moet er ook toegezien worden dat je voorziet in een reservatie van je belastingverplichtingen. Zorg er voor dat je deze ook vooraf gaat reserveren op basis van een inschatting die wij voor je maken. Vooraf is bijsturen en achteraf is confrontatie. Dus begin op tijd met de reservatie. Maar zorg daarnaast dat je juist het aflossen van schulden versnelt. Dat geeft een onevenredige druk op je cashflow.


We maken gebruik van slimme Cashflow analyses waarmee we je kunnen voorzien van een slim en haalbaar plan. Juist! Plan! Ook hier kiezen wij weer voor een plan, niet voor een los advies.


Kengetal #3

Efficiëntie


Een ander thema waar we veel opsturen is efficiency. Te veel ondernemers, - zowel ZZP of MKB'er met personeel - vragen te weinig geld voor arbeid, met andere worden de medewerkers worden te goedkoop weggezet of kosteloos ter beschikking gesteld, ZZP'ers hanteren vaak een te laag uurtarief. Daarom sturen wij je als ondernemer vaak op de ratio omzet/geleverde arbeid. Met andere woorden is de verdeling tussen het geen je per arbeids(uur) vraagt in lijn met je omzet. We kijken dan specifiek naar de vraagstelling of het mogelijk is met minder arbeid(suren) meer omzet te behalen.
Vanuit deze gedachten knippen wij in onze advisering vaak het jaar op in 4 periodes (kwartalen). Binnen deze periodes proberen we er samen met de ondernemer naar te streven de resultaten te verbeteren. We verbeteren samen met je en de onderneming de efficiëntie door je te coachen in procesoptimalisatie waaronder IT-optimalisatie.

Kengetal #4

Stip aan de horizon & Eindcijfer(s)


Elke ondernemer heeft doelstellingen in zijn leven en met zijn onderneming. Deze doelstelling(en) omvatten wij vaak in onze adviseringsmethode als het eindcijfer. Dat is het doel waar je elke dag naartoe blijft werken. Want welk bedrag wil jij op je rekening hebben staan op je eind(datum).Een einddoel of zoals wij dat noemen het eindcijfer is een termijn die wij graag opknippen in een korte termijn (3 jaar), middellange ( 10 jaar) en lange termijn (afhankelijk van je einddoel/cijfer). Om dit einddoel/cijfer te bereiken maken we samen met je een actieplan waarin we de mogelijkheden van jouw onderneming, de te realiseren doelstellingen beschrijven, S.M.A.R.T. maken en waarop we (elkaar) elke maand uitdagen en coachen. Met gerichte acties, tussentijdse doelen en prognoses zorgen we ervoor dat jouw eindcijfer werkelijkheid wordt en dat de resultaten van jouw onderneming dat gaan zijn waarmee je je eindcijfer gaat behalen.


Ook hier kiezen we weer voor een heel planmatige aanpak waarbij we elkaar uitdagen telkens de doelstellingen bij te stellen en waar we snelheid kunnen verhogen dit te doen, waar we even pas op de plaats moeten maken bezien we onze strategie met je.


We helpen je natuurlijk graag met bovenstaande actieplan om tot resultaten en het realiseren van je doelstellingen te komen. Wil jij eens weten wat we geheel vrijblijvend uiteraard voor jouw onderneming kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via oisterwijk@finquesto.nl of bel is sneller op: 088 88 38 000.

In de volgende blog over dit onderwerp deel ik je graag enkele van onze successen en laat ik je kennismaken met jouw ideale Eindcjfer.


31 weergaven
bottom of page